Επίσημη Εκκλησία της Σαηεντολογίας: Εθελοντές Λειτουργοί, Ανακούφιση Καταστροφών και Ανθρωπιστική Οργάνωση

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

Σε απάντηση στην κλιμάκωση της εγκληματικότητας και της βίας, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ίδρυσε το Πρόγραμμα των Εθελοντών Λειτουργών. Είχε σχεδιαστεί για να προσφέρει πρακτικά εργαλεία που θα επέφεραν κατανόηση και συμπόνια. Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά είχαν σαφώς σχεδιαστεί για χρήση από Σαηεντολόγους και μη Σαηεντολόγους παρόμοια. Έτσι γεννήθηκε ένα κίνημα ευρείας συμμετοχής από άτομα από όλα τα κοινωνικά στρώματα αφοσιωμένα στο να παρέχουν επί τόπου βοήθεια σε κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσα στα τελευταία 30 χρόνια, οι Εθελοντές Λειτουργοί της Σαηεντολογίας, έχουν προσφέρει υπηρεσίες βοηθείας και αρωγής σε 128 τόπους καταστροφής. Σήμερα, είναι ανάμεσα στις πλέον αναγνωρίσιμες ανεξάρτητες ανθρωπιστικές οργανώσεις του κόσμου, και έχουν εκπαιδεύσει δεκάδες χιλιάδες νέους εθελοντές πάνω στις μεθόδους τους, προκειμένου να φέρουν βοήθεια στις χειρότερες περιστάσεις και συνθήκες.

Όπως ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε, «Ο Εθελοντής Λειτουργός της Σαηεντολογίας είναι ένα άτοµο που βοηθά το συνάνθρωπό του σε εθελοντική βάση µε το να επαναφέρει το σκοπό, την αλήθεια και τις πνευµατικές αξίες στη ζωή των άλλων. O Εθελοντής Λειτουργός της Σαηεντολογίας δεν κλείνει τα µάτια του στον πόνο, στο κακό και στην αδικία της ζωής».

Το σύνθημα των Εθελοντών Λειτουργών είναι ότι «Κάτι μπορεί να γίνει γι’ αυτό».

Volunteer Ministers