Τι είναι η Σαηεντολογία;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ;

Σαεηντολογία: Από τη λατινική λέξη «scio» (γνωρίζω, με την πιο πλήρη έννοια της λέξης) και την ελληνική λέξη «λόγος» (μελέτη). Έτσι, η λέξη Σαηεντολογία κυριολεκτικά σημαίνει «το να γνωρίζεις πώς να γνωρίζεις».

Η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία του εικοστού- πρώτου αιώνα. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων οι οποίες απορρέουν από ορισμένες θεμελιώδεις αλήθειες, η σημαντικότερη των οποίων είναι: ο Άνθρωπος είναι ένα πνευματικό ον προικισμένο με ικανότητες πέρα από εκείνες που μπορεί να φανταστεί. Δεν είναι μόνο ικανός να επιλύσει τα προβλήματά του, να επιτύχει τους στόχους του και να κερδίσει διαρκή ευτυχία, αλλά επίσης να επιτύχει νέες καταστάσεις επίγνωσης, που δεν φανταζόταν ποτέ δυνατές.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλες οι μεγάλες θρησκείες έτρεφαν την ελπίδα της πνευματικής ελευθερίας – μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος είναι ελεύθερος από τους υλικούς περιορισμούς και τη δυστυχία. Ωστόσο, ανέκαθεν υπήρχε το ερώτημα, πώς φθάνει κανείς σε μια τέτοια κατάσταση, ιδιαίτερα όταν ζει μέσα σε μια ξέφρενη και ασφυκτική κοινωνία;

Παρ’ όλο που η σύγχρονη ζωή φαίνεται να δημιουργεί μια ατέλειωτη σειρά από προβλήματα, η Σαηεντολογία υποστηρίζει ότι οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα είναι βασικά απλές και μέσα στις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Δυσκολίες στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, ανασφάλειες, αυτοαμφισβήτηση και απελπισία – κάθε άνθρωπος έχει μέσα του τη δύναμη να απελευθερωθεί απ’ αυτές και από πολλές άλλες ανησυχίες.

Η Σαηεντολογία προτείνει έναν δρόμο που οδηγεί σε μεγαλύτερη ελευθερία.