Τα Προβλήµατα της Εργασίας

Τα Προβλήµατα της Εργασίας
Scientology Applied to the Workaday World

Όπως ο ίδιος ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε σ’ αυτό το βιβλίο: η ζωή αποτελείται από 70% δουλειά, 10% οικογενειακή ζωή, 10% πολιτική και 10% ξεκούραση. Εδώ η Σαηεντολογία εφαρµόζεται στο 70% της ύπαρξης. Εδώ υπάρχουν οι απαντήσεις για την Εξάντληση και τα Μυστικά της Αποτελεσµατικότητας. Εδώ υπάρχει επίσης η ανάλυση της ίδιας της ζωής – ένα παιχνίδι που αποτελείται από ακριβείς κανόνες. Μάθετέ τους και γνωρίστε την επιτυχία. Τα Προβλήµατα της Εργασίας περιλαµβάνουν τεχνολογία χωρίς την οποία κανείς δεν µπορεί να ζήσει, κι αυτή µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα στην καθηµερινότητα από οποιονδήποτε.

Read More 

buy
€17
Ποσότητα
Γλώσσα
Free Shipping Currently eligible for free shipping.
In Stock
Ships within 24 hours
Format:
Paperback
pages:
208

Διαφορετική Μορφη:

Audiobook CD €23
Hardcover €25

Βίντεο

Testimonial

Nicole, Nanny

Testimonial

Jim, Engineer

Informational

The Anatomy of Control

Excerpt

Problems of Work Excerpt

More About Τα Προβλήµατα της Εργασίας

Η ζωή αποτελείται από 70% δουλειά, 10% οικογενειακή ζωή, 10% πολιτική και 10% ξεκούραση. Εδώ η Σαηεντολογία εφαρμόζεται στο 70% της ύπαρξης.

Τα Προβλήματα της Εργασίας περιλαμβάνουν τις θεμελιώδεις αρχές και νόμους που ισχύουν σε κάθε εγχείρημα και σε κάθε πρόβλημα σε σχέση με την εργασία. Ως εκ τούτου, πρόκειται για ανακαλύψεις που φτάνουν στην καρδιά παρόµοιων προβληµάτων και εξηγούν τη βασική δοµή της ίδιας της ζωής.

Στις ανακαλύψεις που περιγράφονται εδώ περιλαμβάνονται:

  • Η Ανατομία της Σύγχυσης – και η θεραπεία της
  • Η Αρχή του Σταθερού Δεδομένου – ο πιο θεμελιώδης νόμος για την εργασία και τον τρόπο ζωής
  • Η Ανατομία του Ελέγχου – και πώς να αλλάξει ο «κακός έλεγχος» σε καλό
  • Η Ανατομία της Ζωής ως ένα Παιχνίδι – και οι κανόνες με τους οποίους παίζεται
  • Το «Μυστικό» της Αποδοτικότητας
  • Τα πιο θεμελιώδη στοιχεία σχετικά με τη ζωή – Στοργή, Πραγματικότητα και Επικοινωνία
  • Και, ο βασικός λόγος πρόκλησης της Εξάντλησης, μαζί με τα πιο ισχυρά πρόσες της Σαηεντολογίας ώστε να ανακτήσει κανείς το δυναμισμό της νιότης

Εδώ, λοιπόν, δεν υπάρχει μόνο η τεχνολογία που επιφέρει σταθερότητα στο χώρο εργασίας, αλλά και τα μαγικά πρόσες που ξαναδίνουν τη χαρά της ζωής. Γιατί αυτό είναι η Σαηεντολογία.