Scientologi-symbolen

SCIENTOLOGI-SYMBOLEN

Scientologi-symbolen ”S” står för Scientologi.

Den nedre triangeln kallas ARC-triangeln (uttalas med bokstäverna A, R, C); A står för affinitet, R för verklighet (eng. Reality) och C för kommunikation (eng. Communication).  Dessa tre inbördes beroende faktorer uttrycks i form av en triangel som bildar förståelse.  ARC är en grundläggande princip i religionen Scientologi.

Det första hörnet i triangeln är affinitet, vilket är graden av gillande av eller tillgivenhet för någon eller något.  Verklighet är det andra hörnet och är, i grund och botten, överenskommelse.  Det tredje hörnet är kommunikation och definieras som utbyte av idéer mellan två människor.

Alla dessa tre har ett inbördes samband.  Utan en viss grad av gillande och utan någon form av överenskommelse finns det ingen kommunikation.  Utan kommunikation och något underlag för affinitet eller känslomässigt gensvar, kan det inte finnas någon verklighet.  Utan ett visst underlag av överenskommelse och kommunikation kan det inte finnas någon affinitet.  När ett hörn i denna triangel stärks, stärks de andra två hörnen likaså.

Den övre triangeln i Scientologi-symbolen är KRC-triangeln.  Hörnen är K för kunskap (eng. Knowledge), R för ansvar (eng. Responsibility) och C för kontroll (eng. Control).  Dessa tre faktorer har, liksom delarna i ARC-triangeln, ett inbördes samband.  När ett av hörnen i KRC-triangeln höjs, höjs också de andra två. Denna symbol kom först i bruk 1952.