Οι Μηχανισµοί της Διάνοιας

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

Ένα εικονογραφημένο ηχητικό απόσπασμα από το βιβλίο Διανοητική: Η Σύγχρονη Επιστήμη της Πνευματικής Υγείας

Η ύπνωση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη θεραπεία της Διανοητικής, χρησιμεύει ως εργαστηριακό εργαλείο για να δείξει με ποιο τρόπο το τμήμα της διάνοιας που δεν είναι σε επαφή με το συνειδητό εξακολουθεί να επηρεάζει το άτομο. Αυτό ονομάζεται «Αντιδραστική Διάνοια» και είναι η πηγή της παραφροσύνης, των ψυχοσωματικών ασθενειών και περαιτέρω παρεκκλίσεων.