ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Στο προσκήνιο της εποχής που πραγματοποιείται η μεγαλύτερη εξάπλωση στην ιστορία της Σαηεντολογίας βρίσκονται οι νέοι Ιδανικοί Οργανισμοί που εγκαινιάζονται σε μεγάλες πόλεις και πολιτιστικά επίκεντρα παγκοσμίως.

ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ SCIENTOLOGY