Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στην πραγματικότητα, η επικοινωνία είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της Σαηεντολογίας και αποτελεί τη βάση για τις κύριες θρησκευτικές της λειτουργίες, το ώντιτινγκ και την εκπαίδευση. Ένα σημαντικό μέρος του υλικού της Σαηεντολογίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει βιβλία, μαγνητοφωνημένες διαλέξεις και εκπαιδευτικά φιλμ, είναι αφιερωμένο στην κατανόηση και στην εφαρμογή των αρχών της επικοινωνίας. Ένας ώντιτορ της Σαηεντολογίας μελετάει το θέμα της επικοινωνίας και σε πολλά σημεία της εκπαίδευσής του εφαρμόζει τεχνικές επικοινωνίας, δουλεύοντας διαρκώς για να επιτύχει ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Το ώντιτινγκ γίνεται εφικτό μόνο μέσα από την εφαρμογή των αρχών της επικοινωνίας. Ένα άτομο που συμμετέχει στο ώντιτινγκ (ο πρηκλήαρ) πρέπει να κατευθύνει την προσοχή του στις πιο βαθιές πτυχές της αντιδραστικής του διάνοιας για να αντιμετωπίσει «αποφραγμένα» περιστατικά του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένων και προηγούμενων ζωών, προκειμένου να βρει τις απαντήσεις στα ερωτήματα του ώντιτινγκ, να «σβήσει» τη βλαβερή ενέργεια που εμπεριέχεται στις εγγραφές των διανοητικών εικόνων αυτών των περιστατικών και έτσι, να νιώσει ανακούφιση από την πνευματική οδύνη. Ο πρηκλήαρ είναι σε πλήρη εγρήγορση κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ώντιτινγκ, και η εγρήγορσή του μεγαλώνει κι άλλο όσο το ώντιτινγκ εξελίσσεται Ο ώντιτορ και ο πρηκλήαρ ενεργούν από κοινού, έτσι ώστε ο τελευταίος να μπορέσει να καταπολεμήσει την αντιδραστική του διάνοια. Το ώντιτινγκ δεν είναι κάτι που το άτομο δέχεται παθητικά – αντιθέτως, απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του ατόμου ώστε να αυξήσει την αυτοβουλία του. Χρησιμοποιώντας την επικοινωνία και μόνο, ο ώντιτορ χρειάζεται να κατευθύνει την προσοχή του πρηκλήαρ (με τη συγκατάθεση του τελευταίου) σε παρελθούσες στιγμές πόνου, ασυναισθησίας ή αρνητικού συναισθήματος.

Ο πρηκλήαρ, γνωρίζοντας ότι ο ώντιτορ ακολουθεί την ακριβή και απόλυτα αξιόπιστη μέθοδο επικοινωνίας, αισθάνεται αρκετή σιγουριά ώστε να επιτρέψει στον ώντιτορ να κατευθύνει την προσοχή του και να μιλήσει στον ώντιτορ γι’ αυτά που ανακαλύπτει.