Η Αλήθεια για τα Ναρκωτικά: Ένα Ντοκιμαντέρ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ • ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Το ντοκιμαντέρ η Αλήθεια για τα Ναρκωτικά είναι μία εκπαιδευτική ταινία που καλύπτει με τρόπο ευθύ και αποκαλυπτικό κάθε μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ουσίες. Με λόγο ευθύ, που αποτελεί και τη σφραγίδα του προγράμματος αυτού, εδώ βρίσκονται οι άμεσες, συνταρακτικές αφηγήσεις πρώην χρηστών που οι ίδιοι επιβίωσαν από την κόλαση του εθισμού.

Drug Free World