Αγάπη και Μίσος – Τι Είναι η Μεγαλοσύνη;

ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ
TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΣΥΝΗ;

Σύγκρουση ή ανεκτικότητα, συνεργασία ή εναντίωση, αγάπη ή μίσος – αυτά είναι τα ερωτήματα της καθημερινής ζωής αλλά και των διεθνών υποθέσεων.

Ενώ κάθε άτομο με ευγενείς σκοπούς θα ήθελε οι άλλοι να του φέρονται όπως εκείνοι θα ήθελαν να τους φέρονται, δεν συμβαίνει πάντα αυτό.

Παρακολουθήστε το βίντεο «Αγάπη και Μίσος – Τι Είναι η Μεγαλοσύνη;»