ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Για να αυξηθεί εντυπωσιακά η ταχύτητα με την οποία οι ενορίτες μας κάνουν το πνευματικό τους ταξίδι στα ανώτερα επίπεδα της Σαηεντολογίας, ο κ. Ντέιβιντ Μισκάβιτς, εκκλησιαστικός ηγέτης της θρησκείας, ανήγγειλε πρόγραμμα εγκαθίδρυσης Ανώτερων Οργανισμών σε κάθε ήπειρο. Όπως υπονοεί και ο τίτλος, αυτοί οι οργανισμοί ανοίγουν διάπλατα την πύλη προς τα ανώτερα πνευματικά επίπεδα. Ένας άλλος δείκτης της εκπληκτικής αύξησης της Εκκλησίας τα πενήντα προηγούμενα χρόνια, είναι οι τέσσερεις Ανώτεροι Οργανισμοί. Μέχρι το 2009 τρεις ακόμα ήταν υπό δημιουργία, ολοκληρώνοντας σε όλο τον κόσμο τον δρόμο της Σαηεντολογίας προς την αιωνιότητα.