Κρίμινον – Σε ολόκληρο τον Κόσμο

ΚΡΙΜΙΝΟΝ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Το πρόγραμμα του Κρίμινον σε όλο τον κόσμο
Το πρόγραμμα Κρίμινον δραστηριοποιείται σε περισσότερα από 2.100 σωφρονιστικά ιδρύματα σε 38 χώρες. Στελεχωμένο σε μεγάλο βαθμό από εθελοντές, το Κρίμινον εκπαιδεύει το προσωπικό των σωφρονιστικών ιδρυμάτων στην παράδοση των προγραμμάτων αποκατάστασης επί τόπου στις σωφρονιστικές εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες του Κρίμινον επεκτείνονται περαιτέρω στις αστυνομικές υπηρεσίες, σε ιδρύματα για τη νεανική εγκληματικότητα, σε προγράμματα πρόληψης, – κάτι που ισούται με έναν κόσμο χωρίς έγκλημα.

Αστυνομικοί στο Μεξικάλι, του Μεξικού, εκπαιδεύονται στον πυρήνα του προγράμματος, με τίτλο Ο Δρόμος προς την Ευτυχία, ο ηθικός κώδικας κοινής λογικής.

Στις φυλακές της Ινδονησίας όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα Κρίμινον, η υποτροπή έπεσε σε λιγότερο από 2 τοις εκατό.

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανακάλυψε ότι το κλειδί για την πραγματική αποκατάσταση είναι η αποκατάσταση του αυτοσεβασμού του ατόμου. Για να βοηθήσουν τους κρατούμενους να κάνουν ακριβώς αυτό, οι σπουδαστές του Κρίμινον μελετούν και εφαρμόζουν τις αρχές του Δρόμου προς την Ευτυχία.

Στην Ταϊβάν, όπως συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, τα αδικήματα που συνδέονται με ναρκωτικά είναι ο λόγος για την αύξηση του πληθυσμού των κρατουμένων. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα Κρίμινον περιλαμβάνει μια συνιστώσα εκπαίδευσης σχετικά με τα ναρκωτικά ώστε να βοηθήσει τους κρατούμενους να κατανοήσουν και να ξεπεράσουν τον εθισμό.

Το Κρίμινον προσφέρει προγράμματα σε περισσότερες από 50 εγκαταστάσεις της Νότιας Αφρικής, από κέντρα παραβατικότητας ανηλίκων μέχρι φυλακές υψίστης ασφαλείας.