Μηνύματα Κοινής Ωφέλειας – Νεολαία Υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Οι Ανακοινώσεις Κοινωνικής Ωφέλειας (σποτ) της Νεολαίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προβάλλονται στον Κεντρικό Σταθμό της Ζυρίχης (Ελβετία).
Για να αυξήσει την επίγνωση σχετικά με αυτά τα 30 αναφαίρετα δικαιώματα, όπως αυτά ανακηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας επιχορήγησε την παραγωγή της αντίστοιχης σειράς Ανακοινώσεων Κοινής Ωφέλειας, που διαφωτίζουν σχετικά με αυτά τα δικαιώματα.

Κάθε Ανακοίνωση Κοινής Ωφέλειας έχει ως στόχο να προσφέρει στους νέους την κατανόηση ενός θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος.

Με τον τρόπο αυτό, η γενιά του αύριο, δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος.

 

Human Rights