Μηνύματα Κοινής Ωφέλειας του Δρόµου προς την Ευτυχία

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

Ο Δρόμος προς την Ευτυχία αποτελείται από 21 αρχές, κάθε μια από τις οποίες βασίζεται στο γεγονός ότι η επιβίωση κάποιου εξαρτάται από την επιβίωση των άλλων και ότι χωρίς την επιβίωση των άλλων, καμία ευχαρίστηση ή ευτυχία δεν είναι εφικτή.

Για να επιδείξει τις αρχές του βιβλίου, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας χορήγησε περαιτέρω την παραγωγή και την προβολή μιας αντίστοιχης σειράς σύντομων ανακοινώσεων κοινής ωφέλειας, όπως επίσης και την δραματοποιημένη απόδοση του βιβλίου σε φιλμ. Αυτά τα φιλμ παρουσιάζονται στο πνεύμα του ίδιου του βιβλίου, το οποίο αποτελεί έναν χάρτη που οδηγεί σε μία πιο ευτυχισμένη ζωή, μέσω των αξιών της ευσπλαχνίας και της φροντίδας που κάθε μέλος μιας πολιτισμένης κοινωνίας επιθυμεί.

The Way to Happiness