Ίδρυμα του Δρόµου προς την Ευτυχία

ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

Στις 4 Οκτωβρίου του 2003, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι του νόμου και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, συγκεντρώθηκαν στο Γκλεντέιλ της Καλιφόρνια για τα Επίσημα Εγκαίνια του Ιδρύματος του Δρόμου προς την Ευτυχία Διεθνώς.

Αποτελώντας το κεντρικό σημείο συντονισμού για περίπου 250 παραρτήματα του Δρόμου προς την Ευτυχία σε 150 χώρες, το Ίδρυμα επιβλέπει επίσης τη διανομή των βιβλίων σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Ίδρυμα του Δρόµου προς την Ευτυχία επιπροσθέτως δημιουργεί και υποστηρίζει την εξάπλωση κινημάτων πλατιάς βάσης, ιδιαίτερα σε περιοχές κρίσης.

 

The Way to Happiness