Εθελοντές λειτουργοί σε ολόκληρο τον κόσμο

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Υπάρχουν πάνω από 200.000 Εθελοντές Λειτουργοί, γεγονός που τους καθιστά μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές οργανώσεις στον κόσμο. Και μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν βοηθήσει περισσότερους από δέκα εκατομμύρια ανθρώπους.

Είναι εκπαιδευμένοι για να ανταποκρίνονται σε περιστάσεις μεγάλων καταστροφών και κρίσεων. Είναι καταρτισμένοι στην Τεχνολογία του Λ. Ρον Χάμπαρντ και έχουν λύσεις για 19 περιοχές της ζωής, από την παροχή συμβουλευτικής γάμου και την επίλυση συγκρούσεων μέχρι την ανακούφιση συναισθηματικών τραυμάτων. Είτε παρέχοντας άμεση και αποτελεσματική βοήθεια προς τα θύματα και τα συνεργεία διάσωσης μετά από κάποιο σεισμό, είτε βοηθώντας έναν φοιτητή που αποτυγχάνει να μάθει να διαβάζει, η μόνη ανταμοιβή του Εθελοντή Λειτουργού είναι το να ξέρει ότι βοήθησε.

Υπάρχουν δεκαοχτώ ηπειρωτικά περιοδεύοντα κέντρα των Εθελοντών Λειτουργών, (κίτρινες τέντες), τα οποία έχουν περιοδεύσει σε πάνω από 100 χώρες καλύπτοντας εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, ανάμεσά τους και μια φορτηγίδα των Εθελοντών Λειτουργών που ταξιδεύει στον Αμαζόνιο ποταμό, όπως και περιοδεύοντα κέντρα που ταξιδεύουν σε όλη τη Δυτική και Κεντρική Αφρική, καθώς και ένα περιοδεύων κέντρο στις απομακρυσμένες περιοχές της Αυστραλίας.

Τα 135 περιφερειακά περιοδεύοντα κέντρα των Εθελοντών Λειτουργών, (κίτρινες τέντες), τα οποία διαχειρίζεται κάθε κεντρική Εκκλησία της Σαηεντολογίας ανά τον κόσμο, έχουν περιοδεύσει σε ολόκληρη την πόλη τους βοηθώντας εκατοντάδες χιλιάδες ετησίως.

Volunteer Ministers