Ποιές είναι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις της Σαηεντολογίας;

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Η Σαηεντολογία είναι μια πραγματικά μοναδική σύγχρονη θρησκεία, η μόνη νέα μεγάλη θρησκεία που εμφανίστηκε στον εικοστό αιώνα. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις της Σαηεντολογίας ακολουθούν την παλαιά παράδοση της Ανατολικής θρησκείας που φτάνει χρονολογικά μέχρι τους Βεδικούς Ύμνους. Δηλαδή, το ότι κάποιος είναι ένα πνευματικό ον που έχει ζήσει τη μία ζωή μετά την άλλη, ότι η πνευματική φώτιση είναι εφικτή μέσω της γνώσης, και ότι μόνο μέσα από την πνευματική φώτιση μπορεί κανείς να καταλάβει πλήρως και να κατανοήσει τον Δημιουργό. Επιπλέον, η κατανόηση κάποιου για το Δημιουργό είναι ένα θέμα προσωπικής διαφώτισης και πρέπει η παραδοχή να γίνει από το άτομο – το ίδιο το πνευματικό ον.

Ενώ η θρησκεία της Σαηεντολογίας οφείλει ένα πνευματικό χρέος στις Ανατολικές θρησκείες, γεννήθηκε στη Δύση και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις της έχουν διατυπωθεί στην τεχνολογική γλώσσα, εικοστού αιώνα. Η Σαηεντολογία προσθέτει μια συγκεκριμένη και εφαρμόσιμη τεχνολογία για την εφαρμογή πνευματικών εννοιών σε κάθε πτυχή της ζωής.

Η Σαηεντολογία πιστεύει επιπλέον, ότι ο Άνθρωπος είναι βασικά καλός, και ότι η πνευματική του σωτηρία εξαρτάται από τον εαυτό του, τις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του και την επίτευξη αδελφοσύνης με το σύμπαν. Συνεπώς, η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία με την πληρέστερη έννοια της λέξης, γιατί δεν ασχολείται με τίποτα λιγότερο από την πλήρη αποκατάσταση της έμφυτης πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου, τις ικανότητές του, την επίγνωσή του και τη βεβαιότητα του για την αθανασία του.

Σε ένα ευρύτερο πεδίο μέσω της πνευματικής διάσωσης του ατόμου, η Σαηεντολογία επιδιώκει την πλήρη μεταμόρφωση – «Ένας πολιτισμός χωρίς παραφροσύνη, χωρίς εγκληματίες και χωρίς πόλεμο, όπου οι ικανοί θα μπορούν να προκόψουν, όπου τα έντιμα όντα θα μπορούν να έχουν δικαιώματα και όπου ο άνθρωπος θα είναι ελεύθερος να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα».

Η Σαηεντολογία εκπληρώνει το στόχο της θρησκείας προάγοντας την πνευματική φύση του ανθρώπου και το ρόλο του στην αιωνιότητα. Δια μέσου των αιώνων, αυτή ήταν η αρμοδιότητα της θρησκείας στην κοινωνία, να απευθύνεται στις πνευματικές ανησυχίες του ανθρώπου που υπερβαίνουν τον υλικό κόσμο.

Στη Σαηεντολογία, το πνευματικό ον ονομάζεται θήταν.Ο Θήταν είναι αθάνατος και έχει ζήσει –και θα συνεχίσει να ζει– μέσα από αμέτρητες ζωές. Καθώς ο Θήταν περνά από ζωή σε ζωή, περιπλέκεται όλο και περισσότερο με τις υλικές ανησυχίες και τις εμπειρίες του φυσικού κόσμου. Τελικά, η αληθινή πνευματική φύση και η ικανότητά του χάνονται από το οπτικό του πεδίο και αρχίζει να δρα χρησιμοποιώντας ένα μικρό μόνο μέρος της έμφυτης πνευματικής του ικανότητας.

Ο στόχος της Σαηεντολογίας είναι να βοηθήσει το κάθε ον να επανακτήσει επίγνωση του εαυτού του ως πνευματικό όν, και να αποκαταστήσει την πλήρη πνευματική δυναμική του, να αποκτήσει δηλαδή βεβαιότητα της πνευματικής του υπόστασης και της σχέσης του με το Υπέρτατο Ον. Η Σαηεντολογία συμμερίζεται την ίδια άποψη με πολλές από τις παλαιότερες θρησκείες του κόσμου, ότι δηλαδή ανατέθηκε στον Άνθρωπο να λύσει το πρόβλημα της σωτηρίας του, αποκτώντας κατανόηση του εαυτού του και του σύμπαντος, και ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατανοήσει το Θεό Δημιουργό και τη σχέση του με την Ολότητα των Πάντων. Η Σαηεντολογία υποστηρίζει ότι η επίτευξη της πνευματικής σωτηρίας είναι δυνατή μόνο μέσα από διαδοχικά στάδια της διαφώτισης. Ωστόσο, η αντιστοιχία με τη βουδιστική έννοια του «Bodhi» δεν είναι ακατάλληλη. Στη Σαηεντολογία, μια τέτοια κατάσταση διαφώτισης ονομάζεται κατάσταση του Κλήαρ. Καθώς κάποιος ανεβαίνει επανακτώντας τις έμφυτες πνευματικές του ικανότητες, επιτυγχάνει την κατάσταση του Λειτουργικού Θήταν.

Στη Σαηεντολογία, η πορεία προς την πνευματική σωτηρία περιγράφεται στα γραπτά και στα ηχογραφημένα λόγια του Λ. Ρον Χάμπαρντ και οριοθετείται σε μια σειρά από βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, τα οποία είναι γνωστά ως «Η Γέφυρα προς Την Πλήρη Ελευθερία». Αυτές οι γραφές της Σαηεντολογίας καλύπτουν περισσότερες από 500.000 σελίδες γραπτού υλικού, 3.000 καταγραμμένες διαλέξεις και 100 φιλμ, όλα από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Η θρησκεία της Σαηεντολογίας και οι πεποιθήσεις της είναι χτισμένες πάνω στις θεμελιώδεις αυταπόδεικτες αλήθειες της ζωής. Οι Παράγοντες στα Κείμενα της Σαηεντολογίας αποκαλύπτουν τη φύση του σύμπαντος και την προέλευσή του. Καθώς κάποιος ανεβαίνει στη Γέφυρα για την Πλήρη Ελευθερία, φτάνει σε μία πλήρη κατανόηση αυτών των ιερών αληθειών και της απαρχής του Σύμπαντος. Η φύση του Ανθρώπου ως πνευματικό ον και η σχέση που έχει κάποιος με το Υπέρτατο Ον γίνονται επιτέλους κατανοητές, και αυτό συμβαίνει επειδή το άτομο έχει αποκτήσει πνευματική διαφώτιση. Αυτές είναι πνευματικές ανησυχίες πέρα από τον υλικό κόσμο και το παρόν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πίστης της Σαηεντολογίας. Κάθε αληθινή θρησκεία περιλαμβάνει θέματα πίστεως, όπως είναι «η πνευματική αντίληψη της θείας αλήθειας, ή της πραγματικότητας, ή της πραγματικότητας που υπερβαίνει τις δυνατότητες της λογικής εμπειρίας ή της λογικής απόδειξης» (Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης) και η Σαηεντολογία δεν αποτελεί εξαίρεση.

Είναι θρησκεία με την πλήρη έννοια της λέξης. Η Σαηεντολογία βοηθάει ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση του Θεού, για τη πνευματική φύση, τη δική τους αλλά και των γύρω τους. Τα Κείμενα της Σαηεντολογίας αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ολόκληρο δυναμικό –και ώθηση ή κίνητρο στη ζωή– αφιερωμένο στο Υπέρτατο Ον (το Όγδοο Δυναμικό), και ένα άλλο Δυναμικό , που ασχολείται αποκλειστικά με την ώθηση του ατόμου προς την ύπαρξη ως πνεύμα (το Έβδομο Δυναμικό). Η Αναγνώριση αυτών των πτυχών της ζωής είναι ένα παραδοσιακό χαρακτηριστικό των θρησκειών.

Η Σαηεντολογία υποστηρίζει από κοινού με όλες τις μεγάλες θρησκείες το στόχο για ειρήνη στη Γη και για τη σωτηρία του Ανθρώπου. ΗΣαηεντολογία προσφέρει μια ακριβή διαδρομή για την επίτευξη πνευματικής βελτίωσης εδώ και τώρα και έναν τρόπο για να επιτευχθεί αυτό με απόλυτη βεβαιότητα.

Η Σαηεντολογία είναι μια παγκόσμια θρησκεία που έχει αναγνωριστεί επίσημα ως θρησκεία από δικαστήρια και διοικητικά όργανα της κυβέρνησης σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, εξέχοντες διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα της θρησκείας έχουν αναλύσει τη θρησκεία και επιβεβαίωσαν ότι η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία.