Συμμετέχουν όλα τα μέλη του προσωπικού στο ώντιτινγκ και την εκπαίδευση;