Πώς κατόρθωσε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ να υπερβεί την αντιδραστική διάνοια, όταν άλλοι απέτυχαν;

ΠΩΣ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ Ο Λ. ΡΟΝ ΧΑΜΠΑΡΝΤ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΑ, ΟΤΑΝ ΑΛΛΟΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ;

Εφάρμοσε στον εαυτό του τις αρχές που είχε ανακαλύψει.