ΔΩΡΕΑΝ Το Ντοκιμαντέρ Η Αλήθεια για τα Ναρκωτικά

Το ντοκιμαντέρ Η Αλήθεια για τα Ναρκωτικά είναι ένα εκπαιδευτικό φιλμ χωρίς υποκρισίες, χωρίς ωραιοποιήσεις, που καλύπτει κάθε ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα ναρκωτικά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό αποτελεί τη σφραγίδα του προγράμματός μας. Εδώ βρίσκονται οι άμεσες, συνταρακτικές αφηγήσεις πρώην χρηστών που οι ίδιοι επιβίωσαν από την κόλαση του εθισμού.

Το DVD περιλαμβάνει επίσης μια εισαγωγή στο πρόγραμμα και βραβευμένες ανακοινώσεις κοινής ωφέλειας (σποτ) – που το καθένα επικεντρώνεται στο πώς η περιστασιακή χρήση κάποιου ναρκωτικού μπορεί να οδηγήσει σε μια διαρκή καταστροφή από τα ναρκωτικά.

Για να συνεχίσουμε την επεξεργασία του αιτήματός σας, θέλουμε τη συμφωνία σας ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας μπορούν να προωθηθούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό και/ή στους παρόχους υπηρεσιών για να σας παραδώσουν τις πληροφορίες και/ή τα υλικά που ζητήσατε . Μπορείτε αργότερα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία χρέωση, να προβείτε σε ένσταση σχετικά με τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας σας, στέλνοντας ένα email για να unsubscribe@. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε την Σημείωση Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.