ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».

Παρακαλώ, κάντε την επιλογή σας παρακάτω.

Βιβλίο: Η Ιστορία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αυτό το εικονογραφημένο βιβλίο περιέχει μια συντομευμένη έκδοση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για εφήβους και ενηλίκους, η οποία συμπληρώνεται από ένα εισαγωγικό κείμενο, μια σύντομη ιστορία του θέματος και μια επιλογή από ρητά γνωστών υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


Βιβλίο: Τι Είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

Ένας εικονογραφημένος οδηγός για παιδιά που εξηγεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου καθένα από τα 30 άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα.


DVD και Ενημερωτικό Πακέτο «Μαθαίνοντας τα Δικαιώματά σου».

Αυτό το πακέτο δράσης παρέχει τα εργαλεία για όσους θα ήθελαν να κάνουν κάτι ώστε να γίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματικότητα για όλη την ανθρωπότητα. Περιέχει τα ακριβή βήματα για να αυξηθεί η επίγνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε οποιαδήποτε περιοχή κι επίσης περιέχει ένα DVD με 30 μηνύματα κοινής ωφέλειας που απεικονίζουν καθένα από τα 30 άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
NOTICE: Due to high demand, this item is temporarily out of stock. Please fill out this form to place your preorder, which will be fulfilled as soon as supplies are available.

* Αυτό είναι ένα απαιτούμενο πεδίο.

Για να συνεχίσουμε την επεξεργασία του αιτήματός σας, θέλουμε τη συμφωνία σας ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας μπορούν να προωθηθούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό και/ή στους παρόχους υπηρεσιών για να σας παραδώσουν τις πληροφορίες και/ή τα υλικά που ζητήσατε . Μπορείτε αργότερα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία χρέωση, να προβείτε σε ένσταση σχετικά με τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας σας, στέλνοντας ένα email για να unsubscribe@scientology.net. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε την Σημείωση Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.