Η Αύξηση της Αποδοτικότητας

Η Αύξηση της Αποδοτικότητας

Εκείνοι που πετυχαίνουν περισσότερα µε µικρότερη προσπάθεια είναι πιο πρόθυµοι, πιο ικανοί και, για την ακρίβεια, πιο αποτελεσµατικοί. Είναι περισσότερο κατάλληλοι για να παίρνουν ουσιαστικές αποφάσεις. Εδώ, λοιπόν, βρίσκεται µια ολότελα νέα άποψη σχετικά µε την αποδοτικότητα – όχι µε τη µηχανική της έννοια, αλλά όσον αφορά τη σκέψη, το συναίσθηµα και την προσπάθεια. Επιπλέον, εδώ εξηγείται γιατί η σκέψη είναι ύψιστης σηµασίας. Με λίγα λόγια, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έδωσε τα ίδια τα µέσα για να ξεπερνά κανείς τις ιδιοτροπίες του συναισθήµατος και της προσπάθειας στην εργασία. Read More 

buy
$15 USD
Ποσότητα
Γλώσσα
Free Shipping Currently eligible for free shipping.
In Stock
Ships within 24 hours
Format:
Compact Disc
Lectures:
1

Videos

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_efficiency_title

More About Η Αύξηση της Αποδοτικότητας

Tο θέµα µας, ορθά κοφτά, είναι το εξής: Η αποδοτικότητα ενός ατόμου ποικίλλει, και μπορεί να αυξηθεί· μπορεί να βελτιωθεί ή να επιδεινωθεί.
– Λ. Ρον Χάμπαρντ

Η επιτυχία ενός οργανισμού και, στ’ αλήθεια, του πολιτισμού εξαρτάται από το άτομο. Εκείνοι που πετυχαίνουν περισσότερα µε µικρότερη προσπάθεια είναι πιο πρόθυµοι, πιο ικανοί και, για την ακρίβεια, πιο αποτελεσµατικοί. Πάσχουν από μικρότερη συναισθηματική πίεση και ένταση. Είναι περισσότερο κατάλληλοι για να παίρνουν ουσιαστικές αποφάσεις. Και, όταν η αποτελεσματικότητα αυξάνεται σε ολόκληρους τομείς παραγωγής, ωφελείται ολόκληρη η κοινωνία.

Αυτό είναι το θέμα της διάλεξης Η Αύξηση της Αποδοτικότητας, όπου ο Λ. Ρον Χάμπαρντ φέρνει στο φως ανακαλύψεις που προσφέρουν μια τελείως νέα προοπτική ως προς την αποτελεσματικότητα – όχι από μηχανικής πλευράς, αλλά από την άποψη της σκέψης, του συναισθήματος και της προσπάθειας. Επιπλέον, εδώ περιέχεται η εξήγηση του γιατί έχει ύψιστη σημασία να απευθυνθεί κανείς στη σκέψη, εφόσον η σκέψη και μόνο μπορεί να αλλάξει το συναίσθημα και την προσπάθεια. Με λίγα λόγια, λοιπόν, σ’ αυτή τη διάλεξη περιέχεται το «μυστικό» της αποτελεσματικότητας και τα ίδια τα μέσα για το ξεπέρασμα των ιδιοτροπιών του συναισθήματος και της προσπάθειας στην εργασία.