Η Παυλίνα εκπαιδεύεται στην Εκκλησία της Scientology του Δουβλίνου. Στόχος της είναι να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας της πριν να επιστρέψει στην πατρίδα της την Τσεχική Δημοκρατία.

Το μάθημα Επικοινωνία είναι ένα από τα 19 δωρεάν μαθήματα της Scientology στο διαδίκτυο που βασίζονται σε αρχές από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

Το Scientologists @life παρουσιάζει Scientologist από όλο τον κόσμο που ακμάζουν στη ζωή – προσωπικά, επαγγελματικά και πνευματικά.