ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: Η ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

Η Σαηεντολογία ακολουθεί μία μακρά παράδοση θρησκευτικής πρακτικής. Οι ρίζες της βρίσκονται στις πιο βαθιές αντιλήψεις και προσδοκίες όλων των μεγάλων θρησκειών, δημιουργώντας έτσι, μία θρησκευτική κληρονομιά, τόσο μεγάλη και διαφορετική όσο και ο ίδιος ο Άνθρωπος.

Αν και στηρίζεται στη σοφία 50.000 περίπου χρόνων, η Σαηεντολογία είναι μία καινούργια θρησκεία, μία θρησκεία που απομόνωσε βασικούς νόμους της ζωής και, για πρώτη φορά, ανέπτυξε μία αξιοποιήσιμη τεχνολογία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για να μας βοηθήσει να επιτύχουμε μια πιο ευτυχισμένη και πνευματική ζωή.

Είναι σημαντικό το γεγονός, ότι η ανάπτυξη και η ταχεία εξάπλωση της Σαηεντολογίας επιτεύχθηκε, εν μέρει, λόγω της προόδου των φυσικών επιστημών κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Γι' αυτό γεφυρώνει την Ανατολική φιλοσοφία με την Δυτική σκέψη. Με τη Σαηεντολογία, ο άνθρωπος, για πρώτη φορά, εφάρμοσε την επιστημονική μεθοδολογία σε πνευματικά ζητήματα.

Η Σαηεντολογία είναι κάτι που κάποιος κάνει, όχι κάτι που κάποιος πιστεύει.

Αυτή η ενότητα της ιστοσελίδας προσφέρει τις βάσεις για το θέμα και δίνει το βασικό υπόβαθρο της Σαηεντολογίας.