ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι οπαδοί κάθε θρησκείας ενώνονται με πιστεύω και κώδικες.

Αυτά τα πιστεύω δηλώνουν τις προσδοκίες τους, τα καθήκοντά τους, τα ήθη τους και τις πεποιθήσεις που έχουν. Φέρνουν σε ακόμη μεγαλύτερη αρμονία τους σκοπούς της θρησκείας και ενδυναμώνουν τις βασικές της αρχές.

Οι κώδικες και τα πιστεύω της Σαηεντολογίας γράφτηκαν από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ τη δεκαετία του ’50, στα χρόνια διαμόρφωσης της θρησκείας. Έθεταν τις κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση και για την εξάπλωση της Σαηεντολογίας και σήμερα εξακολουθούν να έχουν τον ίδιο σκοπό.

Ανάμεσά τους είναι κώδικες για τον ώντιτορ, τον επόπτη, τον διευθυντή και άλλοι κώδικες με τους οποίους όλοι οι Σαηεντολόγοι επιδιώκουν να ζουν. Όπως συμβαίνει και με την ίδια τη Σαηεντολογία, η χρησιμότητα αυτών των αρχών καθορίζει την αξία τους. Οι Σαηεντολόγοι ακολουθούν αυτές τις αρχές στην εφαρμογή της τεχνολογίας της Σαηεντολογίας, στις συναναστροφές τους με τους άλλους, καθώς και στη διαχείριση των ομάδων τους και στην άσκηση της θρησκείας τους.