ΚΛΗΡΟΣ

Οι εκκλησίες πάντα παρείχαν καθοδήγηση και βοήθεια στους ενορίτες τους σε καιρούς ανάγκης. Στην πραγματικότητα, πέρα από τις αυστηρά πνευματικές ανησυχίες, οι εκκλησίες παραδοσιακά θεωρούν ότι ρόλος τους είναι η ανακούφιση στις πρόσκαιρες δυσκολίες, η παροχή βοήθειας όπου αυτή απαιτείται και η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας αντρών και γυναικών σε καίρια σημεία της ζωής τους.

Σύμφωνα με την μακρόχρονη παράδοσή τους, οι ιερείς της Σαηεντολογίας έχουν δράσει επίσης με σκοπό να ανακουφίσουν από τα βάσανα και να παράσχουν συμβουλή και βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται, είτε είναι μέλη του εκκλησιάσματός τους είτε απλά κάποιος στην κοινότητα που μπορεί να χρειάζεται βοήθεια. Βέβαια, δεν μπορεί κάποιος να λειτουργήσει ως ιερέας της Σαηεντολογίας χωρίς γνήσια και προέχουσα επιθυμία να βοηθήσει τους άλλους, είτε για να τους ανακουφίσει στις καθημερινές δυσκολίες, είτε για να τους βοηθήσει να ανέλθουν στη Γέφυρα.

Αλλά, σε αντίθεση με τους λειτουργούς και τους εφημέριους άλλων θρησκειών, οι λειτουργοί της Σαηεντολογίας παρέχουν κάτι περισσότερο από ευσπλαχνία και φροντίδα σ’ εκείνους που το έχουν ανάγκη. Διαθέτουν μια υψηλού επιπέδου ειδίκευση στις τεχνικές της Σαηεντολογίας, οι οποίες μπορούν να λύσουν στην ουσία κάθε πρόβλημα, όσο δυσεπίλυτο κι αν φαίνεται.

Εκτός από τις δικές τους κοινότητες, οι Σαηεντολόγοι συμμετέχουν ενεργά και στηρίζουν διάφορα προγράμματα κοινωνικής βελτίωσης και προγράμματα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, πολλά από τα οποία χρησιμοποιούνται σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Για ένα Σαηεντολόγο όλες αυτές οι δραστηριότητες συμβάλλουν στο να αναγνωρίσει ότι η υπευθυνότητα για τη βελτίωση της ζωής εκτείνεται πέρα από τον εαυτό του, την οικογένειά του, την ομάδα και τη χώρα αλλά περιλαμβάνει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Οι θρησκευτικές υπηρεσίες είναι σημαντικές για κάθε θρησκεία, αλλά ειδικά για τους Σαηεντολόγους έχουν ιδιαίτερη σημασία διότι, βοηθώντας τους άλλους, βοηθούν να επιτευχθεί ο στόχος της Σαηεντολογίας, που είναι να γίνει αυτός ο κόσμος καλύτερος για όλους.

Στην ενότητα αυτή, θα μάθετε πώς οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας προσφέρουν υπηρεσίες στους ενορίτες τους, καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα.