ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ FLAG:
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αυτό το θαυμαστό αρχιτεκτονικό και τεχνολογικό επίτευγμα είναι το αποκορύφωμα μιας περιόδου χωρίς προηγούμενο όσον αφορά την ανάπτυξη της θρησκείας μας. Όλα άρχισαν με το ξεκίνημα της σταυροφορίας στο όνομα των Ιδανικών Οργανισμών, που καλύπτει τώρα πέντε ηπείρους. Αυτό που ακολούθησε ήταν η ανάκτηση των ίδιων των θεμελίων της Σαηεντολογίας και της Χρυσής Εποχής της Γνώσης, κατόπιν η ανάκτηση της κάθε Εισαγωγικής Πορείας του Ρον στις πύλες εισόδου της Γέφυρας και τέλος, τίποτα λιγότερο από την ανάκτηση της ίδιας της Γέφυρας από τη βάση της μέχρι την κορυφή της, εγκαινιάζοντας τη Χρυσή Εποχή της Τεχνολογίας, Φάση ΙΙ.

Ως αποκορύφωμα ήρθε η κυκλοφορία όλων των τεχνικών ανακαλύψεων του Ρον που δεν ήταν διαθέσιμες ποτέ πριν –τα Ραντάουν Super Power και Αναζωπύρωση της Αιτίας– και τα εγκαίνια αυτής της Εκκλησίας, του πλέον Ιδανικού Οργανισμού όλων.

Εδώ είναι ο τόπος όπου τώρα μπορούμε να υλοποιήσουμε το όραμα του Λ. Ρον Χάμπαρντ για το Παγκόσμιο Κλήαρινγκ σε βαθμό ανάλογο της ίδιας της τεχνολογίας.

Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος γι' αυτόν τον καινούργιο και καλύτερο κόσμο.

Είναι η Σαηεντολογία σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια.

Είναι ο καθεδρικός μας ναός.