Ο Αβντέι ανακαλύπτει τη χαρά τού να ανεβαίνει στο ποδήλατο ισορροπίας του και να παίρνει τους δρόμους. Τελειοποιεί τα κόλπα που κάνει με το ποδήλατο ισορροπίας του και είναι έτοιμος να τα επιδείξει. Αυτό θα πει «δημιουργία ενός αποτελέσματος» – κι αυτή είναι μια έννοια που περιέχεται στα αξιώματα του βιβλίου Scientology: Τα Βασικά Στοιχεία της Σκέψης.

Μάθε για τη διάνοια, το πνεύμα και τη ζωή. Διάβασε το βιβλίο Scientology: Τα Βασικά Στοιχεία της Σκέψης.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.