Η Ίλσε ισοζυγίζει λογιστικά βιβλία για δύο εταιρείες στο Βέλγιο. Ως λογίστρια, μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τη σταθερότητα και την ευημερία μιας εταιρείας. Αλλά εφαρμόζοντας τα δεδομένα που έμαθε στην Επιστήμη της Επιβίωσης, μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τη σταθερότητα και τη συμπεριφορά των ανθρώπινων όντων που γνωρίζει.

Τα Βασικά Βιβλία και Διαλέξεις περιέχουν τις περιλήψεις των ανακαλύψεων και τα συμπεράσματα κατά μήκος της εξελικτικής πορείας της έρευνας του Λ. Ρον Χάμπαρντ, και έτσι αποτελούν τα θεμέλια της θρησκείας της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.