Για τη Μάρικα, τα πράγματα δεν άλλαξαν καθόλου – δουλεύει και ανατρέφει τα παιδιά της, όπως συνήθως. Αναδιοργάνωσε τη ζωή της, ώστε να συμπεριλάβει την επιπλέον φροντίδα που απαιτείται για τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ίδια και την οικογένειά της. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι αφήνει οτιδήποτε να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο της προς την επίτευξη των στόχων της. Ο Δρόμος προς την Ευτυχία εμπνέει τη Μάρικα να ακμάσει και να προκόψει, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις.

Διάβασε τον Δρόμο προς την Ευτυχία, τον πρώτο κώδικα ηθών που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην κοινή λογική, που μπορεί να ακολουθηθεί από οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή θρησκείας. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 110 γλώσσες.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.