Η Σελίνα χαίρεται να δημιουργεί νέες συνταγές για να τις απολαύσει η οικογένειά της. Χρησιμοποιεί μια πρέζα από αυτό και μια πρέζα από εκείνο, και κάνει ευτυχισμένη την οικογένειά της μαγειρεύοντας. Επιπλέον, η συνταγή που ακολουθεί για τη ζωή είναι η τεχνολογία που μαθαίνει ακούγοντας τις διαλέξεις του Προχωρημένου Μαθήματος Πρακτικής Διδασκαλίας του Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Τα Προχωρημένα Μαθήματα Πρακτικής Διδασκαλίας (ACC) αποτελούν την καθημερινή καταγραφή της έρευνας και ανάπτυξης, με εις βάθους εκπαίδευση και επιδείξεις από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ προς τους ώντιτορ (άτομα που παραδίδουν συμβούλευση της Scientology). Τα ACC περιλαμβάνουν πάνω από 1.000 διαλέξεις και 500 γραπτές εκδόσεις.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.