Μια σκοτεινή αίθουσα μελέτης δεν είναι το κατάλληλο μέρος για λαμπρούς μαθητές! Γι’ αυτό η Τσιγιόκο κάνει βελτιώσεις στην τάξη της στο σπίτι, δημιουργώντας το καλύτερο δυνατό μαθησιακό περιβάλλον για τα παιδιά της. Αυτό που μπορεί να δει κανείς ξεκάθαρα είναι η φροντίδα της Τσιγιόκο για τα παιδιά, ένα θέμα που εξηγείται πλήρως στο μάθημα Παιδιά από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

Το μάθημα Παιδιά είναι ένα από τα 19 δωρεάν μαθήματα της Scientology στο διαδίκτυο που βασίζονται σε αρχές από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.