Όταν οι πελάτες έρχονται στο φωτοτυπικό κατάστημα στου οποίου το ταμείο δουλεύει η Μπόρμπαλα, δεν παίρνουν μόνο φωτοτυπίες. Νιώθουν επίσης ασφαλείς, καθώς τους προσφέρει απολυμαντικό χεριών και οι επιφάνειες δεν έχουν καθόλου ιούς. Η Μπόρμπαλα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για το πώς μπορεί ο οποιοσδήποτε «να Προφυλάξει και να Βελτιώσει το Περιβάλλον του», ταξιδεύοντας στον Δρόμο προς την Ευτυχία.

Διάβασε τον Δρόμο προς την Ευτυχία, τον πρώτο κώδικα ηθών που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην κοινή λογική, που μπορεί να ακολουθηθεί από οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή θρησκείας. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 110 γλώσσες.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.