Ενώ ο κήπος στη γειτονιά της Κριστίνα ανήκει σε όλους, εκείνη έχει αναλάβει την ευθύνη για τη φροντίδα και τη συντήρησή του. Και αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζει ότι τα 90 διψασμένα δέντρα που υπάρχουν στον κήπο αυτό έχουν πάντα αρκετό νερό. Η προθυμία ενός ατόμου να αποδεχθεί την ευθύνη για κάτι μπορεί να προβλεφθεί βάσει του σημείου που βρίσκεται στην Τονική Κλίμακα των Συναισθημάτων.

Το μάθημα Η Τονική Κλίμακα των Συναισθημάτων είναι ένα από τα 19 δωρεάν μαθήματα της Scientology στο διαδίκτυο που βασίζονται σε αρχές από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.