Η Σοφία γνωρίζει πως ο τρόπος να μην επηρεάζεται αρνητικά από άλλα άτομα είναι να τα χειρίζεται με την τεχνολογία που περιέχεται στο βιβλίο Εισαγωγή στην Ηθική της Scientology. Έτσι, αντί να αφήνει τα συναισθήματά της να την καταβάλλουν, μπορεί να είναι ήπια και απαλή αιτία.

Τα Βασικά Βιβλία και Διαλέξεις περιέχουν τις περιλήψεις των ανακαλύψεων και τα συμπεράσματα κατά μήκος της εξελικτικής πορείας της έρευνας του Λ. Ρον Χάμπαρντ, και έτσι αποτελούν τα θεμέλια της θρησκείας της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.