Ο Τζακ είναι ένας μπίζνεσμαν και επιχειρηματίας που έχει επενδύσει στα podcast. Δρέπει τους καρπούς της μελέτης της Επιστήμης της Επιβίωσης και της τεχνολογίας της σχετικά με την κατανόηση και την πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Τα Βασικά Βιβλία και Διαλέξεις περιέχουν τις περιλήψεις των ανακαλύψεων και τα συμπεράσματα κατά μήκος της εξελικτικής πορείας της έρευνας του Λ. Ρον Χάμπαρντ, και έτσι αποτελούν τα θεμέλια της θρησκείας της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.