Ο Χάιρο χρησιμοποιεί ένα ισχυρό εργαλείο της Scientology: την Τονική Κλίμακα των Συναισθημάτων. Όχι μόνο βελτιώνει τη δική του άποψη για τη ζωή, αλλά ενδυναμώνει και τις φιλίες του και βοηθάει τους φίλους του να ανέβουν στον τόνο!

Το μάθημα Η Τονική Κλίμακα των Συναισθημάτων είναι ένα από τα 19 δωρεάν μαθήματα της Scientology στο διαδίκτυο που βασίζονται σε αρχές από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.