Ο Λι επέστρεψε στην όμορφη Εκκλησία της Scientology της Μπογκοτά. Μελετάει με ενθουσιασμό το Καπέλο του Μαθητή και μαθαίνει την επαναστατική Τεχνολογία Μελέτης που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να γίνει επιδέξιος σε οποιοδήποτε αντικείμενο θελήσει.

Το μάθημα Η Τεχνολογία Μελέτης είναι ένα από τα 19 δωρεάν μαθήματα της Scientology στο διαδίκτυο που βασίζονται σε αρχές από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.