Ο Λουκ φωτίζει κτήρια στο Βέλγιο παρέχοντας εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων. Αλλά αυτό που βοηθάει τον Λουκ να φωτίσει τη ζωή του είναι οι ανακαλύψεις που έκανε διαβάζοντας την Dianetics.

Μάθε την αληθινή αιτία του άγχους και των φόβων. Διάβασε το βιβλίο Dianetics: Η Σύγχρονη Επιστήμη της Πνευματικής Υγείας.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.