Η Μαίρη είναι πολύ ενθουσιασμένη που επέστρεψε στην Εκκλησία της Scientology του Ντάλας. Επιστρέφει όλο χαρά για να μάθει το πώς και το γιατί γίνεται το ώντιτινγκ (πνευματική συμβούλευση της Scientology). Και κάνοντάς το αυτό, είναι σίγουρη ότι θα γίνει καλύτερη ώντιτορ (ένα άτομο εκπαιδευμένο στο να βοηθά τους ανθρώπους να βελτιωθούν μέσω της συμβούλευσης της Scientology).

Τα Προχωρημένα Μαθήματα Πρακτικής Διδασκαλίας (ACC) αποτελούν την καθημερινή καταγραφή της έρευνας και ανάπτυξης, με εις βάθους εκπαίδευση και επιδείξεις από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ προς τους ώντιτορ (άτομα που παραδίδουν συμβούλευση της Scientology). Τα ACC περιλαμβάνουν πάνω από 1.000 διαλέξεις και 500 γραπτές εκδόσεις.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.