Όσον αφορά τη μουσική, ο Γιαέλ παίζει πολλά όργανα. Παίζει πιάνο και ξυλόφωνο και του αρέσει να εξερευνά διάφορα μουσικά μέσα για να απελευθερώσει το δημιουργικό του δυναμικό.

Διάβασε τον Δρόμο προς την Ευτυχία, τον πρώτο κώδικα ηθών που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην κοινή λογική, που μπορεί να ακολουθηθεί από οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή θρησκείας. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 110 γλώσσες.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.