Ο Ρομπέρτο μελετάει το βιβλίο Scientology 8‑80 στην Εκκλησία της Scientology του Μεξικού. Αφορά τις ικανότητες των πνευματικών όντων και τα μέσα με τα οποία λειτουργούν. Έτσι, θα μπορούσατε να πείτε ότι ο Ρομπέρτο αρχίζει να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτύχει το πλήρες δυναμικό του.

Τα Βασικά Βιβλία και Διαλέξεις περιέχουν τις περιλήψεις των ανακαλύψεων και τα συμπεράσματα κατά μήκος της εξελικτικής πορείας της έρευνας του Λ. Ρον Χάμπαρντ, και έτσι αποτελούν τα θεμέλια της θρησκείας της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.