Ο Αξαγιακάτλ μένει σε ετοιμότητα όσον αφορά την πρόληψη. Γι’ αυτό, πριν να βγει έξω και να πάει βόλτα στην Πόλη του Μεξικού, για λόγους ασφαλείας, φοράει την προστατευτική του μάσκα και τα γάντια του.

Διάβασε τον Δρόμο προς την Ευτυχία, τον πρώτο κώδικα ηθών που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην κοινή λογική, που μπορεί να ακολουθηθεί από οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή θρησκείας. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 110 γλώσσες.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.