Το παιχνίδι της Σουζάνα είναι η επιχειρηματική συμβούλευση. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, στρώθηκε στη δουλειά, βρίσκοντας λύσεις για επιχειρήσεις που βρίσκονταν στο χείλος της καταστροφής. Η γρήγορη δράση της ήταν θαυματουργή. Κι έτσι «είναι εργατική», πράγμα το οποίο είναι σύμφωνο με ένα από τα διδάγματα του Δρόμου προς την Ευτυχία.

Διάβασε τον Δρόμο προς την Ευτυχία, τον πρώτο κώδικα ηθών που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην κοινή λογική, που μπορεί να ακολουθηθεί από οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή θρησκείας. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 110 γλώσσες.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.