Ο Τομ και η Τέρι ολοκληρώνουν στόχους από τη λίστα εκκρεμοτήτων τους με ζήλο. Πρότζεκτ στο εσωτερικό. Πρότζεκτ στο εξωτερικό. Είναι σε διαρκή δράση για εβδομάδες. Και τα κάνουν όλα αυτά εφαρμόζοντας τα πρακτικά εργαλεία που μελέτησαν στα μαθήματα στο διαδίκτυο από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

Ανακάλυψε τα Εργαλεία για τη Ζωή τής Scientology στα δωρεάν μαθήματα στο διαδίκτυο από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.