Η μοτοσικλέτα του Τρέβορ είναι ισχυρή και γρήγορη. Αλλά όταν έχει ένα τόσο δυναμικό όχημα στο δρόμο, η προτεραιότητά του δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η ασφάλεια.

Διάβασε τον Δρόμο προς την Ευτυχία, τον πρώτο κώδικα ηθών που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην κοινή λογική, που μπορεί να ακολουθηθεί από οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή θρησκείας. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 110 γλώσσες.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.