Η Τινγκ‑Σουάν ζει στην Ταϊβάν και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο σπίτι άρχισε να διαβάζει για την Τεχνολογία Μελέτης. Τώρα έχει μάθει τα οικουμενικά εργαλεία που μπορεί να εφαρμόσει για να κατακτήσει οποιοδήποτε θέμα επιθυμεί.

Το μάθημα Η Τεχνολογία Μελέτης είναι ένα από τα 19 δωρεάν μαθήματα της Scientology στο διαδίκτυο που βασίζονται σε αρχές από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.