Ως σχεδιάστρια βιβλίων, η Γι‑Σουάν εργάζεται σκληρά ώστε να μπορεί κανείς να κρίνει ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του. Δηλαδή, τα σχέδιά της, τα οποία εκτελεί στην ήσυχη αυλή της, πυροδοτούν το ενδιαφέρον στο μυαλό των δυνητικών αναγνωστών.

Διάβασε τον Δρόμο προς την Ευτυχία, τον πρώτο κώδικα ηθών που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην κοινή λογική, που μπορεί να ακολουθηθεί από οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή θρησκείας. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 110 γλώσσες.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.