Η Εκκλησία της Scientology του Τόκιο είναι ανοιχτή και η Γιούκο έχει να μας πει πολλά γι’ αυτό. Σύντομα θα έχει ακόμα περισσότερα να πει γιατί συνεχίζει το μάθημά της για την επικοινωνία. Πρόκειται για ένα θέμα που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Scientology και οι βασικοί της νόμοι και δεξιότητες καλύπτονται στο Εγχειρίδιο της Scientology.

Το μάθημα Επικοινωνία είναι ένα από τα 19 δωρεάν μαθήματα της Scientology στο διαδίκτυο που βασίζονται σε αρχές από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

To Scientologists @home παρουσιάζει τους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ασφαλείς, παραμένουν υγιείς και ακμάζουν στη ζωή.