Μερικά παιδιά μπορεί να μην ανυπομονούν να πάνε για μελέτη όπως ο Μπιου. Αυτό συμβαίνει επειδή η οπτική γωνία του Μπιου είναι ότι η μελέτη του Μαθήματος Γραμματική και Επικοινωνία στην Εκκλησία της Scientology της Πρετόρια, δεν είναι απλώς επιμορφωτική, είναι διασκεδαστική!

Το μάθημα Η Τεχνολογία Μελέτης είναι ένα από τα 19 δωρεάν μαθήματα της Scientology στο διαδίκτυο που βασίζονται σε αρχές από Το Εγχειρίδιο της Scientology.

Το Scientologists @life παρουσιάζει Scientologist από όλο τον κόσμο που ακμάζουν στη ζωή – προσωπικά, επαγγελματικά και πνευματικά.