Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Σταυρός της Σαηεντολογίας είναι ένας σταυρός με οχτώ άκρα που αντιπροσωπεύει τα οκτώ τμήματα ή δυναμικά της ζωής.Ο Σταυρός της Σαηεντολογίας, που για πρώτη φορά σχεδιάστηκε το 1954, συμβολίζει την δυνατότητα να ζει κάποιος ευτυχισμένος και στα Οκτώ Δυναμικά.